Thanh trượt ngắn kéo hộc tủ

Kích thước chiều dài từ 610mm-> 2.134mm

Làm theo bản vẽ của khách hàng cung cấp

Danh mục: